skip_to_main_content

Filskov Lystfiskersø

Besøg de tre søer ved Filskov, hvor der kan fanges henholdsvis
regnbueørreder, kildeørreder, bækørreder, gedder og ål.
Servicebygningen indeholder billetautomat, spise og varme rum, samt toiletter og bad. Herudover er der legeplads, rengøringssted, borde og bænke.