Fjordstien - rundt om Roskilde Fjord

Kom i nærkontakt med fjorden! På den 275 km lange rute rundt om Roskilde Fjord og Isefjorden kan du nyde vandet, duften og brisen og overnatte i det fri.

Fjordstien er en 275 km cykel-, vandre- og kajakrute rundt om Roskilde Fjord og Isefjord, markeret med blå skilte.

Fjordstien giver garanti for, at du ofte kommer i nærkontakt med fjorden, hvor du kan se vandet, nyde duften og mærke brisen. Stien følger gamle mark- og skovveje, men der er også flere nyanlagte strækninger. Enkelte steder har det kun været praktisk muligt at føre stien videre ad asfalterede veje. I arbejdet med at anlægge stien er der lagt stor vægt på trafiksikkerhed og nærhed til fjorden.

I Hornsherred mellem Isefjord og Roskilde Fjord kan man i landskabet opleve det specielle lys fra to fjorde og en vid udsigt til de fuglerige øer og holme og til Bognæs. Mod vest udgøres kysten af stejle skrænter og mod øst af flade strandenge. De mange stenaldergrave især mod Isefjord fortæller om bosættelser siden oldtiden. Fra den vældige bakke i Ryegaard Dyrehave kan man opleveden berømte udsigt over Bramsnæsvig og Dejligheden.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du downloade kort over Fjordstien og overnatningspladser.