Cheminova A/S

Kemi fabrikken Cheminova A/S

Fabrikken er ikke åben for besøg af turister. Besøg af foreninger/grupper er dog muligt efter forudgående aftale.

Cheminova fremstiller kemiske plantebeskyttelsesmidler. Produkterne anvendes af landmænd i hele verden til at beskytte afgrøderne mod ukrudt, svampesygdomme og insekter.

99% af Cheminovas produktion går til eksport, og virksomheden har datterselskaber eller salgskontorer i knap 30 lande. Det største markedsområde er Europa.