Sydjylland

Mod øst er det sydjyske landskab præget af grønne marker og dale, skove og fjorde, som munder ud i Lillebælt. Mod vest sætter Vadehavet med tidevand og den flade marsk sit karakteristiske præg på regionen. 

Sydjylland er grænseland til Tyskland, og det ses tydeligt i både traditioner og byggestil. Flensborg Fjord danner en naturlig grænse fra Als til Kruså.

Share this page